Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 1 (2017) ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА БЕЛОРУССКОМУ ОБЩЕСТВУ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... and the Belarusian humanities in the world. Quantitative results of Belarusian humanitarian scholars’ contribution ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Гуманітарная навука Беларусі: гісторыя і сучаснасць (Да 90-годдзя з дня заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) Аннотация  похожие документы
А. А. Каваленя, В. І. Ляўковіч, В. С. Юшкевіч
"... and humanitarian sciences in Belarusian society. The work stresses that the main objective of the research ..."
 
Том 63, № 2 (2018) ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В ГОД НАУКИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... in a state research programme “Economics and Humanitarian Development of Belarusian Society for 2016–2020 ..."
 
№ 1 (2014) Гуманитарная наука Беларуси на современном этапе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... of the Republic of Belarus which made by the Department of Humanitarian Science of the National Academy ..."
 
Том 63, № 2 (2018) НОВЫ НАПРАМАК У БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ Аннотация  похожие документы
М. У. Мікуліч
"... within the State Program of Scientific Research “Economy and Humanitarian Development of the Belarusian ..."
 
№ 1 (2014) Академическая наука - развитию национальной культуры Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... and development, which are guarantors for sustainable progress in the contemporary humanitarian space of mankind ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Стратэгiя развiцця i асноўныя напрамкi акадэмiчных даследаванняў у галiне культуры, мовы i лiтаратуры Аннотация  похожие документы
А. I. Лакотка
"... The article is devoted to the research of the Center for Belarusian Culture, Language ..."
 
№ 4 (2017) ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ ВАРЫЯНТНАСЦI НАРОДНЫХ ПЕСЕНЬ У БЕЛАРУСКАЙ ФАЛЬКЛАРЫСТЫЦЫ Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурина
"... The article examines the main stages of the formation of Belarusian folklorists’ ideas about ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ЕВРЕЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... in the region; therefore, they influenced cultural and educational processes on the Belarusian territories ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Культурная жизнь населения Беларуси в периодике времен Первой мировой войны Аннотация  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... small Belarusian and Lithuanian region. The abstracts from descriptions of cultural events provided ..."
 
№ 2 (2017) МІФАЛАГІЧНЫ ЎРБАНІЗМ ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Л. П. Леська
"... of the biblical history as well as Belarusians’ pagan ideas are transformed in the authorial myth; their use ..."
 
№ 3 (2017) КУЛЬТУРНЫЙ КОД БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. Н. Харитонов
"... values are proposed as the ones comprising the political culture code of modern Belarusian society ..."
 
№ 3 (2017) ЯКУБ КОЛАС: НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КЛАСІКА Ў БЕЛАРУСКАЙ І СУСВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. А. Тычына
"... Yakub Kolas’s work is explored as part of Belarusian literature in the dialogue with European ..."
 
№ 3 (2015) Особенности менталитета населения белорусской провинции Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Р. А. Смирнова
"... for the country in the sphere of value orientations for Belarusians. ..."
 
Том 63, № 3 (2018) КАК Я ПОНИМАЮ КУЛЬТУРОЛОГИЮ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Салеев
"... Рассматриваются предмет, задачи и способы формирования знания новой гуманитарной науки ..."
 
№ 1 (2014) Социология в жизни белорусского общества Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Котляров
"... History of sociology and role of sociology in the Belarusian society life have been shown ..."
 
№ 2 (2017) ТАНЕЦ БУТА: АСНОЎНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ І ІХ АСЭНСАВАННЕ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ПЛАСТЫЧНЫМ ТЭАТРЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. С. Скачкоў
"... of Belarusian dance groups and physical theatres, e.g.: Vyacheslav Inozemtsev’s InZhest, a physical theatre ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ПРАЯВЫ ВАРЫЯНТНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАЙ ТРАДЫЦЫІ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЕСНАВОЙ ПЕСНІ “ВОЛ БУШУЕ – ВЯСНУ ЧУЕ”) Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... The article is devoted to the study of the variation of the Belarusian calendar-ritual songs ..."
 
№ 3 (2016) САЦЫЯЛОГІЯ ЛІТАРАТУРЫ Ў БЕЛАРУСКІМ ДЫСКУРСЕ ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
І. Л. ШАЎЛЯКОВА-БАРЗЕНКА
"... The assessment of the condition of sociology of literature as a segment of contemporary Belarusian ..."
 
№ 4 (2014) Локально-рекреационная мозаика белорусского туризма Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... », «Pogorynskie gorodky», etc.). There are offered several science-based meridional transit routes («Belarusian ..."
 
№ 4 (2015) Розначытанні ў Баркулабаўскім зборніку і Слуцкім летапісе Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... Written sources base has widened the history of the Belarusian language by adding such new texts ..."
 
№ 4 (2015) Эмоцыя ў паэтычным тэксце: тэкстаўтваральны і сэнсаўтваральны патэнцыялы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
 
№ 1 (2015) "Мифопоэтическая этиология" камня в белорусском фольклоре Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. А. Швед
"... Article is devoted to the reconstruction of "mythopoetic etiology" of stone reflected in Belarusian ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Варыянтнасць у беларускіх абрадавых веснавых песнях-танках “Ой, не расці, кропе” Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... The article is devoted to the study of variation of Belarusian calendar ceremonial songs ..."
 
№ 4 (2016) ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... The degree of research of ethnic communities (the Belarusians, the Jews, the Russians, the Poles ..."
 
№ 3 (2017) ЯНКА КУПАЛА І ЯКУБ КОЛАС У «НАШАЙ НІВЕ» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Унучак
"... of struggling for Belarusian statehood. Also, the author proposes a hypothesis to explain that the pseudonym ..."
 
Том 63, № 1 (2018) АДЛЮСТРАВАННЕ ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ ЧЫГУНАЧНЫХ ПЕРАВОЗАК ГРУЗАЎ У ПРАЦАХ БЕЛАРУСКIХ ВУЧОНЫХ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. М. Арцюшэнка
 
Том 63, № 2 (2018) НЕМЦЫ-АНТИФАШИСТЫ В РЯДАХ БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН (1942–1944 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Тугай
"... This article examines one of the less studied issues in Belarusian historiography ..."
 
Том 63, № 3 (2018) АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В БЕЛАРУСИ (конец ХIХ – начало XXI в.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. В. Марфина
"... of the Belarusian children, teenagers and youth. This story originates at the end of the 19th century, at that time ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Першы даведнік па культуры беларускага вымаўлення Аннотация  похожие документы
В. П. Русак, В. А. Мандзік, Ю. С. Гецэвіч, С. И. Лысы
"... in Belarusian linguistics “Pronouncing dictionary of the Belarusian language”, prepared at the junction ..."
 
№ 4 (2017) РЫМСКІЯ МАНЕТЫ З ГАРАДЗІШЧА І СЕЛІШЧА КАЛЯ В. КАРДОН У БЕЛАРУСКІМ ПАДЗВІННІ Аннотация  похожие документы
О. М. Левко, В. М. Сидорович
"... , a very rare phenomenon had been traced in the territory of the Belarusian Dzvina region: ancient coins ..."
 
№ 3 (2014) Отличительные черты просодической структуры современных белорусских говоров Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. И. Куратёва
"... The article is devoted to the study of distinctive prosodic features of five Belarusian subdialects ..."
 
№ 1 (2015) Художественный перевод в условиях белорусско-русского билингвизма Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Яковенко
"... Author of the article analyzes works of such Belarusian prose writers as V. Kaz'ko, O. Ipatova, V ..."
 
№ 4 (2016) ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Котляров
"... and norms of Belarusian society. ..."
 
№ 3 (2017) КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКИ В БЕЛОРУССКОМ КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Г. Мдивани
"... ’s thought development process using works by Belarusian composers, A. Litvinovsky and V. Kuznetsov ..."
 
№ 1 (2017) ФЕНОМЕН ЛІТАРАТУРЫ НОН-ФІКШН: АСПЕКТЫ ТЭОРЫІ І ВЕРЫФІКАЦЫІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. Ю. Новік
"... . However, studying documentary prose in the Belarusian humanitarian science is limited and fragmentary ..."
 
№ 1 (2014) Белорусский язык и академическое языкознание в начале ХХІ века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... In the article general characteristics of Belarusian language in communicative system of Belarus ..."
 
№ 4 (2014) Актуализация экспрессивного содержания в современной белорусской разговорной речи Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. В. Малицкий
"... This article describes actualization modes of expressive values in the modern Belarusian speaking ..."
 
№ 4 (2014) Инновации-омонимы в зоне белорусско-польского ареального взаимодействия Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Снигирёва
"... of the zone of Belarusian-Polish areal interaction. Comparative analysis of the lingua-geographical ..."
 
№ 3 (2015) Предложные конструкции с временным значением в белорусских народных говорах Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. Л. Хвиланчук
"... In the article the author discusses the subject phrases with a «tim valus» in Belarusian folk ..."
 
№ 4 (2017) ПАТРИОТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Котляров
"... of the Belarusian tradition of patriotism, practice of patriotism, modern problems and evolution prospects ..."
 
Том 64, № 2 (2019) Взаимодействие оратора и аудитории в публичной речи на английском и белорусском языках Аннотация  похожие документы
О. А. Гергиев
"... The article is dedicated to the speaker-audience interaction in British and Belarusian oratory ..."
 
№ 3 (2016) ГЕНДАРНАЯ ПАРЭМІЯЛОГІЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў СУПАСТАЎЛЕННІ З АНГЛІЙСКАЙ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. ІЗОТАВА
"... in Belarusian and English proverbs. ..."
 
№ 1 (2014) Философия в системе белорусской академической науки: история, задачи, перспективы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Лазаревич
"... Here the author makes an attempt to consider the peculiarities of Belarusian academic science ..."
 
№ 2 (2015) Словарь живого белорусского языка: теоретико-методологические аспекты составления Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Галузо
"... of the living Belarusian language in the 20th years of twentieth century in comparison with the most important ..."
 
№ 4 (2015) Великая Отечественная война на страницах белорусских печатных СМИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. В. Мартищенкова
"... Article is devoted to qualitative analysis of the publications’ content in Belarusian media ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Семья как коммуникативно-личностное пространство во французской и белорусской лингвокультурах Аннотация  похожие документы
Е. А. Гапанович
"... This article is devoted to functional properties of French and Belarusian language signs used ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Інстытут гісторыі НАН Беларусі: дасягненні і перспектывы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Даніловіч, В. Л. Лакіза
"... research program “Economics and Humanitarian Development of the Belarusian Society” for 2016– 2020, as well ..."
 
№ 4 (2016) АД ПЛАНА ДА РЫНКУ: ПАЧАТАК ТРАНСФАРМАЦЫІ ЭКАНОМІКІ БЕЛАРУСІ Ў ГАДЫ ПАЛІТЫКІ ПЕРАБУДОВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
П. А. Жылінскі
"... in the process of formation of the Belarusian economy, the peculiarities of the perestroika process in Belarus ..."
 
№ 1 (2016) Лексико-семантические поля «цвет» и «колер» в русском и белорусском языках: особенности структуры и состава Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Елынцева
"... and composition in lexical-semantic systems of Russian and Belarusian languages at present stage ..."
 
1 - 50 из 153 результатов 1 2 3 4 > >> 

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)