Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 1 (2014) Философия в системе белорусской академической науки: история, задачи, перспективы Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Лазаревич
"... Here the author makes an attempt to consider the peculiarities of Belarusian academic science ..."
 
№ 1 (2017) ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА БЕЛОРУССКОМУ ОБЩЕСТВУ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... The place and role of social sciences and humanities in the Belarusian society is addressed ..."
 
№ 1 (2014) Академическая наука - развитию национальной культуры Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... today. Carefully the activities of the Center for Belarusian culture, language and literature researches ..."
 
№ 1 (2014) Социология в жизни белорусского общества Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Котляров
"... History of sociology and role of sociology in the Belarusian society life have been shown ..."
 
№ 1 (2014) Белорусский язык и академическое языкознание в начале ХХІ века Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... In the article general characteristics of Belarusian language in communicative system of Belarus ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Научно­-организационная деятельность сотрудников Института истории Академии наук БССР (1929–1941 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Белозорович
"... The Institute of Нistory of the National Academy of Sciences ofBelarusis the leading research ..."
 
№ 3 (2017) ЯКУБ КОЛАС: НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КЛАСІКА Ў БЕЛАРУСКАЙ І СУСВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ (Да 135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. А. Тычына
"... dialogue between European and Belarusian literary science. ..."
 
№ 4 (2014) Локально-рекреационная мозаика белорусского туризма Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... », «Pogorynskie gorodky», etc.). There are offered several science-based meridional transit routes («Belarusian ..."
 
Том 63, № 2 (2018) ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В ГОД НАУКИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Коваленя, В. И. Левкович
"... of social and humanitarian sciences in Belarusian society. The work stresses that the main objective ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Роля правазнаўцаў у выпрацоўцы беларускай юрыдычнай тэрміналогіі (1920–1930-­я гг.) Аннотация  похожие документы
Г. І. Кулеш
"... and streamlining Belarusian legal terminology in comparison with philologists’ role was identified. It shows ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Стратэгiя развiцця i асноўныя напрамкi акадэмiчных даследаванняў у галiне культуры, мовы i лiтаратуры Аннотация  похожие документы
А. I. Лакотка
"... The article is devoted to the research of the Center for Belarusian Culture, Language ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Першы даведнік па культуры беларускага вымаўлення Аннотация  похожие документы
В. П. Русак, В. А. Мандзік, Ю. С. Гецэвіч, С. И. Лысы
"... in Belarusian linguistics “Pronouncing dictionary of the Belarusian language”, prepared at the junction ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Научная деятельность белорусского ученого Я. О. Наркевича-Иодко (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) Аннотация  похожие документы
Н. Ю. Берёзкина, О. А. Гапоненко
"... The study is devoted to the scientific activity of the outstanding Belarusian scientist J ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Дынаміка лексікаграфічнай падачы і практычнага ўжывання асабовых назоўнікаў з суфіксам ­ц(а) Аннотация  похожие документы
Е. Д Гончаренко
"... ., академических грамматик, а также монографий исследуются изменения в лексикографической подаче личных ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Варыянтнасць у беларускіх абрадавых веснавых песнях-танках “Ой, не расці, кропе” Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... that are relevant in modern science in the field of Belarusian folklore, and as a whole. ..."
 
Том 63, № 3 (2018) АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В БЕЛАРУСИ (конец ХIХ – начало XXI в.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. В. Марфина
"... of the Belarusian children, teenagers and youth. This story originates at the end of the 19th century, at that time ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Эга­-дакументы як крыніцы па гісторыі беларускага нацыянальнага руху ў міжваеннай Заходняй Беларусі Аннотация  похожие документы
А. С. Горный
"... of this term and its use in foreign historical science in the 1980–1990s is analyzed. The author of the article ..."
 
№ 4 (2017) ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ ВАРЫЯНТНАСЦI НАРОДНЫХ ПЕСЕНЬ У БЕЛАРУСКАЙ ФАЛЬКЛАРЫСТЫЦЫ Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурина
"... The article examines the main stages of the formation of Belarusian folklorists’ ideas about ..."
 
№ 4 (2017) РЫМСКІЯ МАНЕТЫ З ГАРАДЗІШЧА І СЕЛІШЧА КАЛЯ В. КАРДОН У БЕЛАРУСКІМ ПАДЗВІННІ Аннотация  похожие документы
О. М. Левко, В. М. Сидорович
"... , a very rare phenomenon had been traced in the territory of the Belarusian Dzvina region: ancient coins ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ЕВРЕЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... in the region; therefore, they influenced cultural and educational processes on the Belarusian territories ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Культурная жизнь населения Беларуси в периодике времен Первой мировой войны Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... small Belarusian and Lithuanian region. The abstracts from descriptions of cultural events provided ..."
 
№ 3 (2015) Особенности менталитета населения белорусской провинции Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Р. А. Смирнова
"... for the country in the sphere of value orientations for Belarusians. ..."
 
Том 63, № 2 (2018) НОВЫ НАПРАМАК У БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ Аннотация  похожие документы
М. У. Мікуліч
"... “Belarusian-European Literary Interrelations and Imagology: Myths, Stereotypes, Reality”, which is carried out ..."
 
№ 2 (2017) МІФАЛАГІЧНЫ ЎРБАНІЗМ ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Л. П. Леська
"... of the biblical history as well as Belarusians’ pagan ideas are transformed in the authorial myth; their use ..."
 
№ 3 (2017) КУЛЬТУРНЫЙ КОД БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. Н. Харитонов
"... values are proposed as the ones comprising the political culture code of modern Belarusian society ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Роль органов губернской администрации в разрешении социальных проб­лем населения белорусских губерний (1861–1914 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. С. Моторова
"... of the Belarusian provinces they played an important role in the implementation of social policy, as they controlled ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Развитие аналитических компетенций академических кластеров как инструмент усиления экспертного сопровождения государственного управления Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. И. Бельский, Д. В. Примшиц, Л. Г. Тригубович
"... challenges for Belarusian state when the national and local government is in urgent need of scientific ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Дзейнасць латышскага навукова-даследчага падраздзялення пры Інстытуце беларускай культуры і Беларускай акадэміі навук (1928–1936 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. А. Крэнт
"... , is evidenced by the organization of the Latvian research unit at the Institute of Belarusian Culture (IBC ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Гуманітарная навука Беларусі: гісторыя і сучаснасць (Да 90-годдзя з дня заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) Аннотация  похожие документы
А. А. Каваленя, В. І. Ляўковіч, В. С. Юшкевіч
"... and humanitarian sciences in Belarusian society. The work stresses that the main objective of the research ..."
 
Том 63, № 4 (2018) Здабыткі літаратуразнаўчай навукі, тэксталогіі і крытыкі Аннотация  похожие документы
І. В. Саверчанка
"... In the article the main achievements of modern Belarusian theory of literature, textology ..."
 
№ 1 (2015) "Мифопоэтическая этиология" камня в белорусском фольклоре Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. А. Швед
"... Article is devoted to the reconstruction of "mythopoetic etiology" of stone reflected in Belarusian ..."
 
№ 2 (2017) ТАНЕЦ БУТА: АСНОЎНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ І ІХ АСЭНСАВАННЕ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ПЛАСТЫЧНЫМ ТЭАТРЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. С. Скачкоў
"... of Belarusian dance groups and physical theatres, e.g.: Vyacheslav Inozemtsev’s InZhest, a physical theatre ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Захаваем беларускую мову – захаваем беларускую душу Аннотация  похожие документы
В. Г. Гусаков, А. А. Коваленя
"... The article outlines the complicated path of formation of the Belarusian language. On a number ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ПРАЯВЫ ВАРЫЯНТНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАЙ ТРАДЫЦЫІ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЕСНАВОЙ ПЕСНІ “ВОЛ БУШУЕ – ВЯСНУ ЧУЕ”) Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... The article is devoted to the study of the variation of the Belarusian calendar-ritual songs ..."
 
№ 4 (2016) ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Котляров
"... and norms of Belarusian society. ..."
 
№ 3 (2017) КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКИ В БЕЛОРУССКОМ КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Т. Г. Мдивани
"... ’s thought development process using works by Belarusian composers, A. Litvinovsky and V. Kuznetsov ..."
 
№ 3 (2014) Отличительные черты просодической структуры современных белорусских говоров Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. И. Куратёва
"... The article is devoted to the study of distinctive prosodic features of five Belarusian subdialects ..."
 
№ 1 (2015) Художественный перевод в условиях белорусско-русского билингвизма Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Яковенко
"... Author of the article analyzes works of such Belarusian prose writers as V. Kaz'ko, O. Ipatova, V ..."
 
№ 4 (2016) ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. П. Дмитриева
"... The degree of research of ethnic communities (the Belarusians, the Jews, the Russians, the Poles ..."
 
№ 3 (2017) ЯНКА КУПАЛА І ЯКУБ КОЛАС У «НАШАЙ НІВЕ» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Унучак
"... of struggling for Belarusian statehood. Also, the author proposes a hypothesis to explain that the pseudonym ..."
 
Том 63, № 1 (2018) АДЛЮСТРАВАННЕ ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ ЧЫГУНАЧНЫХ ПЕРАВОЗАК ГРУЗАЎ У ПРАЦАХ БЕЛАРУСКIХ ВУЧОНЫХ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. М. Арцюшэнка
 
Том 63, № 2 (2018) НЕМЦЫ-АНТИФАШИСТЫ В РЯДАХ БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН (1942–1944 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Тугай
"... This article examines one of the less studied issues in Belarusian historiography ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Беларускія замовы ў еўрапейскай перспектыве: матыў трох дзеваў-памочніц Аннотация  похожие документы
Т. В. Володина
"... The very first studies of Belarusian incantations in the European area demonstrate a number ..."
 
№ 4 (2017) ПАТРИОТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Котляров
"... of the Belarusian tradition of patriotism, practice of patriotism, modern problems and evolution prospects ..."
 
№ 4 (2014) Актуализация экспрессивного содержания в современной белорусской разговорной речи Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. В. Малицкий
"... This article describes actualization modes of expressive values in the modern Belarusian speaking ..."
 
№ 4 (2014) Инновации-омонимы в зоне белорусско-польского ареального взаимодействия Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. А. Снигирёва
"... of the zone of Belarusian-Polish areal interaction. Comparative analysis of the lingua-geographical ..."
 
№ 3 (2015) Предложные конструкции с временным значением в белорусских народных говорах Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. Л. Хвиланчук
"... In the article the author discusses the subject phrases with a «tim valus» in Belarusian folk ..."
 
Том 65, № 3 (2020) А. Ф. Ковалёв – белорусский художник, скульптор, дизайнер, педагог Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Горбунов
"... The biography of the Belarusian artist, sculptor, designer, teacher, professor Anatoly Fedorovich ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Негативные аспекты стиля аналитической философии Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. К. Ставровский
"... is designed to give a science­like look to the text. The article begins with the origins of the style ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Вышэйшыя навучальныя ўстановы беларуска-літоўскіх губерняў у сістэме навуковай атэстацыі і падрыхтоўкі навуковых кадраў Расійскай імперыі (ХІХ – пачатак ХХ ст.) Аннотация  похожие документы
Н. Е. Новик
"... of the Belarusian­Lithuanian provinces: Vilnia University, Vilnia Medical and Surgical Academy, Polatsk Jesuit ..."
 
1 - 50 из 218 результатов 1 2 3 4 5 > >> 

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)