Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 1 (2017) МОЛАДЗЬ У ІНДУСТРЫЯЛЬНЫМ БУДАЎНІЦТВЕ БССР (1928–1939 ГГ.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Даніловіч
"... in the development of the BSSR industry during the industrialization policy implementation period between 1928 ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Формирование концепции истории Беларуси во второй половине 1930-х гг. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Белозорович
 
Том 65, № 4 (2020) Научно­-организационная деятельность сотрудников Института истории Академии наук БССР (1929–1941 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. А. Белозорович
"... of the staff of the Institute of Нistory of theAcademyofSciencesof the BSSR in the pre­war period ..."
 
№ 2 (2014) Укрепление связей науки с сельскохозяйственным производством в БССР (1971-1985 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... , the scientific potential created in BSSR in the field of agriculture researches remained unclaimed substantially. ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Дзейнасць латышскага навукова-даследчага падраздзялення пры Інстытуце беларускай культуры і Беларускай акадэміі навук (1928–1936 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. А. Крэнт
"... on the involvement of the Latvian population in the process of social and cultural construction in the BSSR ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Беларусь у польска-савецкіх адносінах 1921–1922 гг. Аннотация  похожие документы
М. М. Мязга
"... is that at that time there was formally independent Belarusian state in the form of the BSSR, recognized by Soviet ..."
 
№ 2 (2017) ДЗЕЙНАСЦЬ КАМІСІІ ПА АЦЭНЦЫ СТРАТ, НАНЕСЕНЫХ ЭКАНОМІЦЫ БССР ПОЛЬСКАЙ АРМІЯЙ І АКУПАЦЫЙНЫМІ ЎЛАДАМІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. М. Бароўская
"... After the Treaty of Riga was signed in March 1921, the BSSR leaders had to address the issues ..."
 
№ 4 (2014) «Новая аграрная политика» в СССР и ее особенности в БССР: основные направления (1986-1991 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Смехович
"... of agriculture in BSSR in 1990 was the result of increased procurement prices for agricultural products. However ..."
 
Том 63, № 3 (2018) НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В БССР (1920-е – начало 1930-х гг.) И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТАТУС ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. А. Раткевич
"... -communicative system components of the BSSR in the period under review. The article reveals the functional ..."
 
№ 3 (2015) Оплата труда в колхозах и совхозах БССР (1944 - 1985 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. В. Смехович
"... ’t the instrument of their motivation to labor productivity growth. The Party and state elite of BSSR have taken up ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ФОРМИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ (1919–1939 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Каплиев
"... развития экстренной медицины, сформировавших облик службы скорой медицинской помощи и здравоохранения БССР ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Роля правазнаўцаў у выпрацоўцы беларускай юрыдычнай тэрміналогіі (1920–1930-­я гг.) Аннотация  похожие документы
Г. І. Кулеш
"... of Belarus, and legal specialists invited to work in the BSSR because of the lack of their own personnel ..."
 
№ 1 (2017) ПАЛІТЫКА ПОЛЬСКІХ УЛАД ПА ВАЕННАЙ ПАДРЫХТО ЎЦЫ МОЛАДЗІ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ (1921–1939 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. I. Крывуць
"... and education system played in military training (MT) for the young generation is evaluated. It is noted ..."
 
Том 65, № 3 (2020) А. Ф. Ковалёв – белорусский художник, скульптор, дизайнер, педагог Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Горбунов
"... of fine and decorative arts. He was the author of the first design dissertation in the BSSR, a member ..."
 
№ 4 (2016) АД ПЛАНА ДА РЫНКУ: ПАЧАТАК ТРАНСФАРМАЦЫІ ЭКАНОМІКІ БЕЛАРУСІ Ў ГАДЫ ПАЛІТЫКІ ПЕРАБУДОВЫ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
П. А. Жылінскі
 
Том 63, № 3 (2018) АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В БЕЛАРУСИ (конец ХIХ – начало XXI в.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. В. Марфина
"... of BSSR began to be carried out. In the same time uniform methodical approaches were developed ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Гісторыя Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) у айчыннай гістарыяграфіі 50–80-х гг. ХХ ст. Аннотация  похожие документы
А. А. Савіч
"... national historiography in 1950s–1980s of the socio­cultural history of Western Belarus in 1921–1939 ..."
 
№ 1 (2016) Моладзь у сельскагаспадарчай вытворчасці Савецкай Беларусі (1921-1927 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Данилович
"... activities in rural areas. Steadily grew the number of young farmhands. The number of young farm workers ..."
 
№ 2 (2016) ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СМЫСЛОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. А. Климентьева
"... for young people.   ..."
 
№ 3 (2014) Научные коллективы и их роль в адаптации молодых специалистов к исследовательской деятельности Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. С. Бабосова
"... Sociological analysis of the role of research collectives in the process of young scientists ..."
 
№ 4 (2015) Рэпарацыі з Германіі ў Беларусь у 1945-1948 гг Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... . В соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций (1945 г.) БССР как одна из наиболее ..."
 
№ 1 (2015) Участие молодежи в общественной жизни Советской Беларуси в 20-30-е гг. ХХ в. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Данилович
"... Article deals with problem of the young's social activity in the Soviet Belarus. Beginning ..."
 
№ 1 (2014) Эпистолярное наследие Н. С. Орехво как источник по историографии Западной Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. А. Савич
"... In the forming of historiography traditions to elucidate the Western Belarus history in 1921-1939 ..."
 
Том 63, № 2 (2018) КУЛЬТУРНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ АНГЛО-СОВЕТСКИЕ СВЯЗИ В 30-е гг. ХХ в. Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Жилинская
"... 1937 there has been a decrease in the intensity of literary connections. In the second half of 1939 ..."
 
№ 3 (2014) «Санационная» молодежная политика и ее эволюция в Западной Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. И. Кривуть
"... to the multinational character of young generation in the interwar Polish state. Various documentary ..."
 
№ 3 (2015) Интернет в сфере информационного пространства: перспективы и проблемы развития Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. Л. Пушкин
"... researches and statistical data show a sharp increase of the number of Internet users among young people ..."
 
№ 3 (2014) Демографическое измерение миграционных процессов в Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
М. И. Артюхин, С. А. Пушкевич
"... it concerns to girls and young women aged of 14-30 years old. ..."
 
№ 1 (2016) Видовая структура военно-исторических экспозиций в музеях Беларуси (1949-2014 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Горбунов
"... of Victory mark a certain phase in life of the young independent State. Events dedicated to the anniversary ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Семейные традиции евреев Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. Ф. Батяев
"... established religious practices (betrothal of young men from 14 and girls from 12–13 years old, forcing ..."
 
№ 2 (2015) Еврейские молодежные организации советской беларуси (1921-1929 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. В. Данилович
"... , the Young Communist League of the Soviet Belarus was able to deploy an effective struggle against Zionism ..."
 
1 - 30 из 30 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)