Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
№ 1 (2017) АСІМЕТРЫЧНЫ ЭЛЕМЕНТ АРНАМЕНТУ ВІЦЕБСКАГА РУЧНІКА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Л. Я. Агеева
"... and needlework. The relation between the deer cult and Pancake Week, a folk fest is defined. The epithet ..."
 
№ 3 (2015) Реликты дохристианских культов в народном орнаменте: Василиск и Грифон Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Л. Е. Агеева
"... has been offered. Also its cult at Iranian Scythians has been considered. Stylized images of griffin ..."
 
№ 4 (2017) ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ ВАРЫЯНТНАСЦI НАРОДНЫХ ПЕСЕНЬ У БЕЛАРУСКАЙ ФАЛЬКЛАРЫСТЫЦЫ Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурина
"... the variants and variative nature of folk songs in the period from the late 18th century up to the present ..."
 
№ 3 (2015) Предложные конструкции с временным значением в белорусских народных говорах Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. Л. Хвиланчук
"... In the article the author discusses the subject phrases with a «tim valus» in Belarusian folk ..."
 
№ 4 (2015) Месяц і зоркі ў народнай медыцыне беларусаў Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
"... spiritual culture. It is folk medicine, which includes both ideas of the illness nature and ways ..."
 
№ 2 (2016) УЯЎЛЕННІ СФЕРЫ НАРОДНАЙ ВЕТЭРЫНАРЫІ ЯК ПРАДМЕТ ФАЛЬКЛАРЫСТЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ: АНАЛІЗ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ Аннотация  похожие документы
А. У. Шрубок
"... , systematization and analysis of Belarusian folk veterinary materials. Considerable attention is paid ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Дзейнасць савецкіх устаноў па вывучэнні фальклору Вялікай Айчыннай вайны (1941–1960 гг.) Аннотация  похожие документы
Н. А. Гулак
"... helps modern folk art explorers assess the materials and publications objectively and set the direction ..."
 
Том 63, № 3 (2018) ПРАЯВЫ ВАРЫЯНТНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАЙ ТРАДЫЦЫІ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЕСНАВОЙ ПЕСНІ “ВОЛ БУШУЕ – ВЯСНУ ЧУЕ”) Аннотация  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... manifests itself in the existence of works of folk art in variants. The method of comparing options has ..."
 
№ 3 (2016) АСНОЎНЫЯ ЭТАПЫ ДАСЛЕДАВАНН Я СІНТАКСІСУ БЕЛАРУСКІХ НА РОДНЫХ ГАВОРАК Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. Л. ХВІЛАНЧУК
"... of works on the syntax of folk dialects, belonging to different scientific and educational genres ..."
 
Том 64, № 3 (2019) Варыянтнасць у беларускіх абрадавых веснавых песнях-танках “Ой, не расці, кропе” Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. Г. Мазурына
"... itself in the existence of folk art in in different versions. Results of the study revealed the existence ..."
 
Том 64, № 1 (2019) Портреты фельдмаршала кн. П. Х. Витгенштейна в коллекциях его потомков Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
О. Н. Попко
"... iconography of P. Wittgenstein with the manifestation of his personal cult in families of his descendants. ..."
 
№ 4 (2015) Внекультовая деятельность новых религиозных движений в Беларуси Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Е. А. Круподеря
"... of ideology and practice in such new cults are defined. Simultaneously, assessments of their activity ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Аброчны рытуал «хаджэнне хлеба»: міфасемантыка і культурны кантэкст Аннотация  похожие документы
Н. А. Гулак
"... that during the war archaic rituals and folk orthodox beliefs were actualized in folk culture. It is proved ..."
 
№ 4 (2016) ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Д. М. Зайцев
"... of pilgrims are an important material for the study of Islamic culture. The most visited pilgrimage cult ..."
 
№ 2 (2016) АДЗІН РЭДКІ МАТЫЎ БЕЛАРУСКАЙ КАСМАГОНІІ І КАСМАГАНІЧНЫЯ КАНЦЭПЦЫІ ШКОЛЫ ДЖАЙМІНІЯ «САМАВЕДЫ» І ПОЗНІХ ОРФІКАЎ Аннотация  похожие документы
С. І. Санько
"... the influence of literature of the Bulgarian Bogomils, but, more likely, a dualism both of the folk cosmogonies ..."
 
№ 1 (2015) Внешнеэкономические связи Республики Беларусь и Китайской Народной Республики Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ю. А. Журавлев
"... Беларусь и Китайской Народной Республикой. Приведены примеры такого сотрудничества с точным указанием ..."
 
№ 4 (2016) ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СУВЕРЕНИТЕТА: КЛАССИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Ж. И. Овсепян
"... , theory representation folk sovereignty, teaching about formally legal understanding of sovereignty ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Паэтычная парадыгма ХІХ стагоддзя і метрычны рэпертуар вершаваных твораў Янкі Лучыны Аннотация  похожие документы
В. В. Круглова
"... from folk (intonation and saying) system of versification to syllabic system that gave way to the tonic ..."
 
№ 3 (2014) Народно-традиционная культура и задачи государства в контексте современных этнокультурных процессов Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... -культуры, противоречий между культурой города, села на народно-традиционную аутентику. Даны научно ..."
 
№ 2 (2017) МІФАЛАГІЧНЫ ЎРБАНІЗМ ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Л. П. Леська
"... of mythological consciousness and urban mythology (represented by folk legends about wonderful moments ..."
 
Том 64, № 4 (2019) Праблема свецкасці выхаваўча-адукацыйнага працэсу ў гісторыі і сучаснасці (на прыкладзе Беларусі і Францыі) Аннотация  похожие документы
В. А. Пілецкі
 
№ 1 (2015) "Мифопоэтическая этиология" камня в белорусском фольклоре Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. А. Швед
"... folk texts that explain the appearance of stones and especially their shape, composition, location ..."
 
№ 4 (2014) Единство и современное разнообразие глиняной игрушки восточнославянских народов Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. М. Елатомцева
"... Народные игрушки и мелкая пластика белорусского, русского и украинского народов пополняют область ..."
 
№ 1 (2014) Академическая наука - развитию национальной культуры Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Локотко
"... Статья посвящена проблемам сохранения и развития народных традиций, языка, самосознания, которые ..."
 
Том 66, № 1 (2021) Інтэрпрэтацыя, тапаграфія і храналогія грэка-каталіцкіх абразкоў XVII–XVIII стст. (па матэрыялах археалагічных даследаванняў і аналізу прыватных калекцый) Аннотация  похожие документы
А. О. Кунаш
"... , мониторинга специализированных сайтов, посвящённых предметам христианского культа, интернет-форумов «чёрных ..."
 
№ 2 (2017) ДЗЕЙНАСЦЬ КАМІСІІ ПА АЦЭНЦЫ СТРАТ, НАНЕСЕНЫХ ЭКАНОМІЦЫ БССР ПОЛЬСКАЙ АРМІЯЙ І АКУПАЦЫЙНЫМІ ЎЛАДАМІ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
В. М. Бароўская
"... проблему экономического восстановления народного хозяйства, возвращения вывезенного имущества, поиска ..."
 
№ 2 (2016) АГУЛЬНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ГУМАРЫСТЫЧНАЙ ПАЭЗІІ ХІХ СТАГОДДЗЯ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. У. Нанас
"... ; тесная связь произведений с народной смеховой культурой, фольклором, которая проявляется на всех уровнях ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Роля правазнаўцаў у выпрацоўцы беларускай юрыдычнай тэрміналогіі (1920–1930-­я гг.) Аннотация  похожие документы
Г. І. Кулеш
"... -терминологической комиссией при Народном комиссариате просвещения БССР, прослежены изменения отношения к этим ..."
 
Том 65, № 3 (2020) Роль органов губернской администрации в разрешении социальных проб­лем населения белорусских губерний (1861–1914 гг.) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Н. С. Моторова
"... их, а также упразднить губернские комиссии народного продовольствия и приказы общественного призрения ..."
 
№ 2 (2017) ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
А. И. Левко
"... частью национальной, народной, общечеловеческой культуры, философия становится важнейшим фактором ..."
 
№ 2 (2015) Словарь живого белорусского языка: теоретико-методологические аспекты составления Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
И. В. Галузо
"... богатства белорусского языка, стилистически обработав народный язык, введя значительный пласт специальной ..."
 
Том 65, № 1 (2020) Гісторыя Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) у айчыннай гістарыяграфіі 50–80-х гг. ХХ ст. Аннотация  похожие документы
А. А. Савіч
"... демократической печати и состояния народного образования, что объяснялось второстепенным положением этих вопросов ..."
 
Том 65, № 4 (2020) Великое Княжество Литовское: опыт институциональных трансплантаций Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
П. А. Барахвостов
"... малоимущих слоев населения, вылившееся в народные восстания XVII века; совпадение границ имущественных страт ..."
 
1 - 33 из 33 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)