Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук

Расширенный поиск

АДЛЮСТРАВАННЕ ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ ЧЫГУНАЧНЫХ ПЕРАВОЗАК ГРУЗАЎ У ПРАЦАХ БЕЛАРУСКIХ ВУЧОНЫХ

https://doi.org/10.29235/2524-2369-2018-63-1-103-111

Полный текст:

Аннотация

Рассматриваются научные и юридические аспекты исследования возникновения и становления теоретической базы правового механизма регулирования перевозки грузов железнодорожным транспортом со ссылкой на отечественных и зарубежных авторов. Изложены неисследованные вопросы транспортных правоотношений, требующих изучения учеными и практиками с целью дальнейшего совершенствования железнодорожного законодательства в Республике Беларусь.

 

Об авторе

М. М. Арцюшэнка
Iнстытут кiравання i прадпрымальнiцтва, Мінск
Беларусь
кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета


Список литературы

1. Гэты дзень у гісторыi // СБ. Беларусь сегодня. – 2005. – 25 кастр. – С. 16.

2. Чыгір, У. Ф. Гражданскае права: у 3 т. Т 2 / У. Ф. Чыгір. – Мінск: Амалфея, 2010. – 960 с.

3. Кучэўскі, М. Г. Транспарт Беларусі: інтэграцыйныя працэсы: манаграфія; пад навук. рэд. У. Ф. Мядзведзева / М. Г. Кучэўскі. – Мінск: Права і эканоміка, 2003. – 257 с.

4. Перадэрый, Г. П. Датэрмінаваныя аптымізацыйныя задачы транспартнай лагістыкі / Г. П. Перадэрый // Весн. Выш. школы. – 2009. – № 7. – С. 63−72.

5. Булаўка, В. Г. Транспартная бяспека / В. Г. Булаўка, Ф. Ф.Іваноў. – Мінск: ДНУСТ БДУ, 2013. – 316 с.

6. Ціхіня, В. Г. Глабалізацыйная і прававая сістэма Рэспублікі Беларусь: стан, праблемы і шляхі ўзаемадзеяння / В. Г. Ціхіня. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – 430 с.

7. Цімафееў, Р. Ф. Транспарт Беларускай ССР у сацыяльна-эканамічным развіцці грамадства (канец 1943−1995 г.): манаграфія / Р. Ф. Цімафееў. – Віцебск: ВДУ імя П. М. Машэрава, 2013. – 406 с.

8. Баравы, Н.І. Гістарычныя аспекты фарміравання транспартнай сістэмы Беларусі: манаграфія / Н.І. Баравы [і інш.]. – Мінск, 2012. – 433 с.

9. Мароз, У. П. Прававы статус удзельнікаў чыгуначнай перавозкі груза / У. П. Мароз. – Мінск: БДУ, 1998. – 175 с.

10. Сігаева, Т. А. Спрэчкі, якія вынікаюць з дагавароў перавозкі груза чыгуначным транспартам / Т. А. Сігаева. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 211 с.

11. Рамановіч, А. М. Транспартныя праваадносіны / А. М. Рамановіч. – Мінск: БДУ, 1984. – 126 с.

12. Аўчынкін, Д. У. Прававое рэгуляванне міжнародных перавозак грузаў і пасажыраў / Д. У. Аўчынкін. – Мінск: Права i эканомiка, 2005. – 345 с.

13. Аўсейка, С. В. Транспартнае права: прававое рэгуляванне дзейнасці ў галіне транспарту: дапам. / С. В. Аўсейка. – Мінск, – 2014. – 80 с.

14. Камянкоў, В. С. Дагавор транспартнай экспедыцыі і дагавор перавозкі грузаў: падабенства і адрозненне / В. С. Камянкоў // Весн. Выш. гас. Суда Рэсп. Беларусь. – 2008. – № 17. – С. 54–58.

15. Марозаў, С. Ю. Да пытання аб прававой прыродзе дагавора аб арганізацыі перавозак / С. Ю. Марозаў // Транспартнае права. – 2003. − № 3. − С. 9−17.

16. Васілевіч, Р. А. Развіццё нацыянальнай прававой сістэмы падчас глабалізацыі / Р. А. Васілевіч // Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 26 кастр. 2007 г. – Мiнск: УА БДЭУ, 2007. – С. 4.

17. Кулак, М. Н. Грамадзянскае права: курс лекцый. Ч.2 / М. Н. Кулак, Т. П. Пунько. – Мінск: Акад. кіравання пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь, 2002. – С. 142.

18. Саўчанка, М.І. Марскія правы Беларусі / М. І. Саўчанка. – Мінск: Тэсей, 2003. – 176 с.

19. Голубева, Т. П. Прававое рэгуляванне адказнасці ўдзельнікаў перавозкі грузаў чыгуначным транспартам / Т. П. Голубева // Прамысл.-гандл. права. – 2010. – № 5. – С. 86−91.

20. Яновіч, З. М. Аб практыцы высвятлення спрэчак, узнікшых у сувязі з перавозкай грузаў чыгункай / З. М. Яновіч, А. А. Карней // Весн. Выш. гасп. Суда Рэсп. Беларусь. – 2009. – № 10. – С. 70.

21. Восіпаваў, Л. На справе мы займаемся хлуснёй / Л. Восіпаваў // Рэспубліка. − 2002. – 12 лют. – С. 3.

22. Міхалюк, В. Вагоны не склады на калёсах/ В. Мiхалюк // Рэспубліка. – 2011. – 29 верас. – С. 5.

23. Ваўчкоў, В. «Халява» супраць лагістыкі / В. Ваўчкоў // Рэспубліка. – 2013. – 14 лют. – С. 2.

24. Андрыевіч, В. Усе дарогі вядуць у Брэст / В. Андрыевіч // Звязда. – 2003. – № 96. – С. 2.

25. Новікаў, В. М. Транспартнае права (чыгуначны транспарт) / В. М. Новікаў. – М., 2007. – 358 с.


Просмотров: 269


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2524-2369 (Print)
ISSN 2524-2377 (Online)