Список названий


 
Выпуск Название
 
№ 1 (2016) Моладзь у сельскагаспадарчай вытворчасці Савецкай Беларусі (1921-1927 гг.) Аннотация   PDF (Rus)
В. В. Данилович
 
№ 1 (2016) Курганныя могільнікі на тэрыторыі басейна ракі Шчары: гісторыя даследавання і культурна-храналагічная інтэрпрэтацыя Аннотация   PDF (Rus)
А. М. Максимович
 
№ 4 (2015) Рэпарацыі з Германіі ў Беларусь у 1945-1948 гг Аннотация   PDF (Rus)
 
№ 4 (2015) Праблемы забеспячэння расійскай арміі на землях Цэнтральнай і Усходняй Беларусі ў 1792-1793 гг Аннотация   PDF (Rus)
 
№ 4 (2015) Розначытанні ў Баркулабаўскім зборніку і Слуцкім летапісе Аннотация   PDF (Rus)
 
№ 4 (2015) Месяц і зоркі ў народнай медыцыне беларусаў Аннотация   PDF (Rus)
 
№ 1 (2016) Мастацкі пераклад з блізкароднасных моў у святле рэцэптыўнай эстэтыкі Аннотация   PDF (Rus)
Н. В. Яковенко
 
№ 4 (2015) Эмоцыя ў паэтычным тэксце: тэкстаўтваральны і сэнсаўтваральны патэнцыялы Аннотация   PDF (Rus)
 
№ 3 (2014) Сцяпан Сцяпанавіч Лаўшук (Да 70-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
 
№ 4 (2014) Уладзімір Кірылавіч Саўчанка (Да 75-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
, , , , ,
 
№ 4 (2014) Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец (Да 60-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
 
№ 1 (2015) Генадзій Міхайлавіч Лыч (Да 80-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
Редакционная Статья
 
№ 1 (2015) Аляксандр Іванавіч Лакотка (Да 60-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
 
№ 1 (2016) Міхаіл Іосіфавіч Мушынскі (Да 85-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
 
№ 1 (2016) Аляксандр Аляксандравіч Каваленя (Да 70-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
,
 
№ 2 (2015) Аляксандр Мікалаевіч Булыка (Да 80-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
,
 
№ 2 (2015) Міхаіл Паўлавіч Касцюк (Да 75-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
, , , , , ,
 
№ 3 (2015) Аляксандр Мікалаевіч Данілаў (Да 60-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
, , , , , ,
 
№ 3 (2015) Аляксандр Iосiфавiч Падлужны (Да 80-годдзя з дня нараджэння) Подробности   PDF (Rus)
 
№ 1 (2015) Даследаванне евангельскага перакладу Васіля Цяпінскага Подробности   PDF (Rus)
 
№ 1 (2015) Навука. Асоба. Традыцыя Подробности   PDF (Rus)
 
№ 4 (2015) Незгасальнае святло народнай традыцыйнай культуры Подробности   PDF (Rus)
 
№ 4 (2015) Замовы ў паказальніках: вопыт маскоўскіх фалькларыстаў Подробности   PDF (Rus)
 
№ 3 (2015) Да праблемы класіфікацыі вуснай няказкавай прозы Подробности   PDF (Rus)
 
№ 2 (2014) «Жизненный цикл» отходов промышленного производства Аннотация   PDF (Rus)
А. В. Струк
 
Том 63, № 1 (2018) «КАНЦЭПЦЫЯ ЧАЛАВЕКА» Ў МАСТАЦКА-ЭСТЭТЫЧНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ Аннотация   PDF (Rus)
I. М. Шаладонаў
 
№ 4 (2014) «Новая аграрная политика» в СССР и ее особенности в БССР: основные направления (1986-1991 гг.) Аннотация   PDF (Rus)
Н. В. Смехович
 
Том 64, № 2 (2019) «Пані Ядвіга» В. Солтана: либреттологический аспект исследования оперного авантекста Аннотация   PDF (Rus)
И. В. Пилатова
 
№ 3 (2014) «Санационная» молодежная политика и ее эволюция в Западной Беларуси Аннотация   PDF (Rus)
В. И. Кривуть
 
Том 63, № 4 (2018) Інстытут гісторыі НАН Беларусі: дасягненні і перспектывы Аннотация   PDF (Rus)
В. В. Даніловіч, В. Л. Лакіза
 
№ 4 (2017) ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ АСОБА Ў СУЧАСНАЙ САЦЫЯЛЬНАЙ ПРАСТОРЫ Аннотация   PDF (Bel)
К. И. Стаселько
 
№ 3 (2016) ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫ КАПІТАЛ У ДЫНАМІЦЫ ГРАМАДСТВА ХХІ СТАГОДДЗЯ Аннотация   PDF (Bel)
Т. і. АДУЛА
 
Том 65, № 2 (2020) Авторская паремия «Любишь печатать – люби и в кутузке сидеть» в русском языке 1905–1907 гг. Аннотация   PDF (Rus)
А. В. Загребельный
 
№ 2 (2016) АГУЛЬНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ГУМАРЫСТЫЧНАЙ ПАЭЗІІ ХІХ СТАГОДДЗЯ Аннотация   PDF (Rus)
А. У. Нанас
 
№ 4 (2016) АД ПЛАНА ДА РЫНКУ: ПАЧАТАК ТРАНСФАРМАЦЫІ ЭКАНОМІКІ БЕЛАРУСІ Ў ГАДЫ ПАЛІТЫКІ ПЕРАБУДОВЫ Аннотация   PDF (Rus)
П. А. Жылінскі
 
Том 64, № 3 (2019) Ад тэксту да кантэксту Аннотация   PDF (Rus)
І. М. Гоўзіч
 
№ 2 (2016) АДЗІН РЭДКІ МАТЫЎ БЕЛАРУСКАЙ КАСМАГОНІІ І КАСМАГАНІЧНЫЯ КАНЦЭПЦЫІ ШКОЛЫ ДЖАЙМІНІЯ «САМАВЕДЫ» І ПОЗНІХ ОРФІКАЎ Аннотация   PDF (Bel)
С. І. Санько
 
Том 63, № 1 (2018) АДЛЮСТРАВАННЕ ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ ЧЫГУНАЧНЫХ ПЕРАВОЗАК ГРУЗАЎ У ПРАЦАХ БЕЛАРУСКIХ ВУЧОНЫХ Аннотация   PDF (Rus)
М. М. Арцюшэнка
 
№ 3 (2014) Академическая музыка в эпоху глобализации: новые интенции Аннотация   PDF (Rus)
Т. Г. Мдивани
 
№ 1 (2014) Академическая наука - развитию национальной культуры Аннотация   PDF (Rus)
А. И. Локотко
 
№ 4 (2014) Актуализация экспрессивного содержания в современной белорусской разговорной речи Аннотация   PDF (Rus)
Ю. В. Малицкий
 
Том 64, № 4 (2019) Актуальные вопросы защиты национальных финансовых интересов Аннотация   PDF (Rus)
А. В. Денисевич
 
№ 1 (2014) Актуальные вопросы развития национальной правовой системы на современном этапе Аннотация   PDF (Rus)
Г. А. Василевич
 
№ 2 (2015) Актуальные вопросы экономической теории и практики Аннотация   PDF (Rus)
М. В. Мясникович
 
№ 1 (2016) Актуальные проблемы развития права на современном этапе Аннотация   PDF (Rus)
С. Г. Василевич
 
Том 65, № 2 (2020) Александр Николаевич Данилов (К 65-летию со дня рождения) Аннотация   PDF (Rus)
статья Редакционная
 
Том 65, № 1 (2020) Аляксандр Іванавіч Лакотка (Да 65-годдзя з дня нараджэння) Аннотация   PDF (Bel)
статья Редакционная
 
Том 64, № 4 (2019) Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец (Да 65-годдзя з дня нараджэння) Аннотация   PDF (Bel)
статья Редакционная
 
Том 65, № 2 (2020) Аляксандр Мікалаевіч Булыка (Да 85-годдзя з дня нараджэння) Аннотация   PDF (Rus)
статья Редакционная
 
Том 63, № 1 (2018) АНГЛО-СОВЕТСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В 30-е гг. ХХ в.: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Аннотация   PDF (Rus)
И. В. Жилинская
 
1 - 50 из 435 результатов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>